APK keuring

APK keuring

De Algemene Periodieke Keuring is verplicht voor auto's ouder dan 4 jaar.

Als u een voertuig in uw bezit heeft, is het belangrijk om te weten óf en wanneer deze APK goedgekeurd moet zijn. Als uw voertuig APK-plichtig is, dan mag u niet rijden zonder geldige APK. Doet u dat wel, dan krijgt u daarvoor een boete van de RDW of de politie. Als u een ongeluk krijgt met een niet goedgekeurd voertuig, dan keert uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen geld uit. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn. In dit artikel leest u hier meer over.

Als uw voertuig al eerder is gekeurd

 

Als uw voertuig al eerder is gekeurd, dan kunt u de vervaldatum van de APK-keuring bekijken bij Voertuiggegevens raadplegen (aan de rechterzijde op de pagina) of u kijkt naar de datum die op het APK-keuringsrapport staat. Vóór deze datum moet het voertuig opnieuw goedgekeurd zijn.

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd

Als uw voertuig nog niet eerder is gekeurd, dan kunt u in onderstaand schema zien wanneer uw voertuig voor het eerst APK gekeurd moet worden. Ook kunt u hieruit aflezen hoe vaak u uw voertuig moet laten keuren.

Voertuigsoort Datum eerste​ toelating Brandstofsoort​ Wanneer keuren? ​

 

Personenauto’s (met een ledig gewicht tot en met 3.500 kg) en lichte bedrijfsauto’s (met een maximaal toegestane massa tot en met 3.500 kg)​ ​ ​ ​ ​ ​Na 1 januari 2005​ Benzine, alcohol en/of elektromotor Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar​

Na 1 januari 2005​ Diesel, gas of anders (evt.in combinatie met elektrisch)​ ​Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar​

Vóór 1 januari 2005, voertuig niet ouder dan 30 jaar Alle soorten ​ ​Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar

Voertuig 30 jaar of ouder Alle soorten ​ ​Eens per 2 jaar

Vóór 1 januari 1960 Alle soorten ​ ​Geen APK-plicht

​Zware voertuigen (boven de 3.500 kg) ​ Na 1 januari 1960​ Alle soorten ​ Elk jaar APK​

Vóór 1 januari 1960 Alle soorten ​ Geen APK-plicht ​

Bijzondere voertuigen (taxi, ambulance, bus, vervoer gevaarlijke stoffen) Alle toelatingsdata Alle soorten ​ Elk jaar APK ​

 

Wijziging brandstof

Als de brandstof van uw voertuig wijzigt, dan kan dit van invloed zijn op de datum per wanneer u het voertuig voor APK moet laten keuren. Bijvoorbeeld een auto gaat van benzine naar gas, de APK-keuring verandert dan van de eerste keer na 4 jaar, dan 2, weer 2 en dan 1 naar eerste APK-keuring na 3 jaar en daarna elk jaar.

AUTO VERHAAG Copyright © 2017